Praca tymczasowa w Niemczech czyli wszystko co musisz wiedzieć o pracy u naszych zachodnich sąsiadów.

Praca tymczasowa w Niemczech jest atrakcyjną alternatywną pracy w kraju. Polecamy ją przede wszystkim tym wszystkim, którzy jeszcze nie planują na stałe osiąść za naszą zachodnią granicą. Przed wyjazdem do Niemiec musisz poznać przynajmniej podstawowe zagadnienia związane z pracą tymczasową. Dzięki takiej wiedzy Twoja nowa praca już od samego początku sprawi Ci wiele przyjemności. Zobacz na co szczególnie należy zwrócić uwagę wybierając pracę tymczasową. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat zarobków, praw pracowników i Zeitkonta

W przewodniku tym znajdziesz informacje na temat:

  • Podstawowe pojęcia związane z pracą tymczasową – Zeitarbeit
  • Kim jest pracownik tymczasowy
  • Najważniejsze prawa pracownika
  • Ile wynosi wynagrodzenie pracowników tymczasowych
  • Czym jest konto czasu pracy w Niemczech – Zeitkonto

Podstawowe pojęcia związane z pracą tymczasową w Niemczech – Zeitarbeit

Praca tymczasowa czyli Zeitarbeit. Jest to w pełni legalna forma zatrudnienia pracownika będąca dobrą opcją na start. Ukierunkowana jest ona na zdobycie nowego zawodu i kwalifikacji. Wyróżniającą cechą pracy tymczasowej jest fakt, że występują w niej trzy strony: agencja pracy tymczasowej, pracodawca oraz pracownik tymczasowy.

Agencja pracy tymczasowej zapewnia zatrudnienie oraz wypełnia wszelkie z nim formalności. W porozumieniu z pracodawca ustala termin przyjazdu.

Pracodawca – zakład pracy wyznacza określone działania oraz kontroluje ich wykonanie.

Pracownik tymczasowy – wykonuje określoną pracę na rzecz zakładu pracy, osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy na czas określony.

Praca Tymczasowa w Niemczech a pracownik tymczasowy

Pracownik tymczasowy jest to pracownik zatrudniony bezpośrednio przez agencję pracy tymczasowej. Agencja zatrudniająca pracownika wypożycza go na określony czas zakładowi pracy, w którym będzie wykonywał określoną pracę . W tym przypadku to z agencją pracy pracownik negocjuje warunki pracy/płacy oraz podpisuje umowę.

Najważniejsze prawa pracownika tymczasowego

Limit czasowy. pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony na okres dłuższy niż 18 miesięcy. W przypadku gdy ciągłość pracy przekroczy okres 1,5 roku- pracownik tymczasowy musi zostać zatrudniony na stałe.

Wyjątki. Okres zatrudnienia pracownika może zostać wydłużony do 24 mscy w przypadku gdy zakład pracy przyjął zbiorowy układ pracy lub porozumienie zakładowe.

Zakaz zatrudniania pracowników tymczasowych na czas strajku. Niemieckie przepisy zakazują zatrudniania pracowników tymczasowych w czasie gdy w danym przedsiębiorstwie odbywa się strajk pracowników.

Zakaz przekazywania pracowników. Agencje pracy tymczasowej bezwzględnie nie mogą przekazywać pracownika tymczasowego do pracy na rzecz innej agencji pracy.

Ile wynosi wynagrodzenie pracowników tymczasowych w Niemczech?

Pracownik tymczasowy po okresie 9 miesięcy pracy musi zostać zrównany z pracownikami danego zakładu pracy:

  • takie samo wynagrodzenie
  • warunki pracy
  • powierzane czynności / zadania powinny być porównywalne dla każdego pracownika.

Prawo do zapłaty wynagrodzenia (nawet jeśli zakład pracy ma zmieszone zapotrzebowanie na wykonywaną pracę ). W takim przypadku – agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest do znalezienia pracy w innym przedsiębiorstwie dla danego pracownika.

Błędnie naliczone wynagrodzenie. W przypadku pracowników tymczasowych okres na wniesienie roszczeń jest stosunkowo krótki (3 miesiące ). Zaległości w wynagrodzeniu czy nieuzasadnionych odliczeniach muszą zostać wyjaśnione w formie pisemnej. Po upływie 3 miesięcy prawo do roszczeń przepada.

Czym jest konto czasu pracy w Niemczech – Zeitkonto

Pracownik tymczasowy rozliczany jest z godzin nie z etatu dlatego jednym z podstawowych założeń umów branżowych (inaczej układ zbiorowy) jest regulacja czasu pracy. W tychże umowach czas pracy określany jest w stosunku tygodniowym i zależnie od zawodu wykonywanego przez pracownika tymczasowego punkt rozpoczęcia naliczania godziny nadliczbowych jest zmienny.

Dla przykładu, umowa branżowa dla logistyki przewiduje 37,5 tydzień pracy ( 5*7,5 godzinny) oraz naliczanie godzin nadliczbowych od każdej kolejnej godziny.

Dla ochrony pracownika oraz zapewnienia mu minimum socjalnego bez względu na zapotrzebowanie oraz sezonowość wykonywanego zawodu (możliwość braku wypracowania odpowiedniej liczby godzin) ustawodawca niemiecki wprowadził tzw. Konto czasu pracy.

Na koncie pracy zbierane są godziny minus i plus jeśli pracuje się mniej lub więcej niż zostało to ustalone w umowie. Liczba dopuszczalnych godzin na koncie plus zazwyczaj jest ograniczona do 150 h (jeśli został zastosowany układ zbiorowy DGB-iGZ) lub 200h w przypadku zastosowania układu zbiorowego DGB-BAP).

Niektóre agencje pracy wypłacają godziny plus wraz z wynagrodzeniem, inne dopiero po zakończeniu umowy o pracę . Obie strony (pracownik-pracodawca) mają prawo żądać wyrównania godzin dodatkowymi dniami.